Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry


JÄSENYHDISTYKSET

Liitton kuuluu yhteensä 13 paikallista jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistysten yhteystiedot ohessa ... Lue lisää.

HALLITUS

Liiton käytännön toiminnasta vastaa hallitus. ... Lue lisää.

SÄÄNNÖT

Vuosien mittaan Suomi-Puola yhdistyksiä ja Polonia-kerhoja syntyi eri puolille Suomea. Niille perustettiin vuonna 1977 yhteistyöjärjestö Suomi-Puola Yhdistysten Liitto SPYL. Se rekisteröitiin Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry:ksi ja samalla luotiin yhdistyksen säännöt. ... Lue lisää.

YHTEYSTIEDOT

Liiton asioita hoitaa Liiton puheenjohtajisto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja molemmat varapuheenjohtajat. ... Lue lisää.

NETTISIVUSTON TOIMITUS

SPYL-internet -sivuston päätoimittaja: Titta Tossavainen, email: mail@tittatossavainen.fi

HISTORIA

Kun suomalais-puolalainen yhdistys perustettiin 80 vuotta sitten, marraskuun 9. päivänä 1928, marsalkka Józef Piłsudskin johtama itsenäinen Puolan valtio oli kymmenvuotias. Yhdistyshankkeen takana oli suomalaisia slavisteja, kirjallisuus- ja teatteriväkeä sekä Puolassa käyneitä opiskelijoita. Itsenäistynyt Puola tarjosi tuolloin kielitieteilijöille uusia mahdollisuuksia Venäjän yhteyksien vaikeuduttua. ... Lue lisää. Puheenjohtajat, kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet ... Lue lisää.

SAAVUTETTAVUUS

  1. On käytetty tyyliotsikointia.

  2. Kuviin on merkitty vaihtoehtoinen teksti.

  3. Leipäteksti on pyritty kirjoittamaan lyhyesti ja selkeästi.

  4. Ladattavat tiedostot on nimetty selkeästi.