Kielistipendit

Polonicum-logo.
Collegium Polonicum, moderni rakennus, jossa sisäänkäynnin edessä on leveät portaat ja kahdet metallikaiteet.

MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry valitsee tavallisesti kaksi stipendiaattia opiskelemaan puolan kieltä Varsovaan Polonicumin kurssille. Stipendiaattivaihto toimii yhteistyönä Varsovan Puola-Suomi Seuran kanssa.

Stipendiaatin tulee olla Suomen kansalainen ja Suomi-Puola yhdistyksen jäsen. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää oman Suomi-Puola yhdistyksen suositus, mahdollinen puolan kielen opettajan lausunto sekä selvitys muista puolan opiskeluun myönnetyistä stipendeistä.

Kurssin alussa testataan Puolan kielen osaamisen taso, jolla määritellään opiskelijalle sopiva kurssi. Kielen opetus sisältää myös Puolan kulttuuria ja historiaa. Opiskelu on hyvin tiivistä ja tehokasta. Alla on edellisen vuoden stipendiaattien kertomukset, joihin kannattaa tutustua.

Liitto maksaa kurssimaksun ja asumisen, mutta kaikki matkat ja vakuutukset stipendiaattien tulee hoitaa itse. Kurssin voi keskeyttää vain hyvin painavista ja todistettavista (esim. lääkärintodistus) syistä, muutoin opiskelijan on maksettava Liitolle takaisin jäljelle jäävän kurssin osuus.

Liitto edellyttää, että stipendiaatti kirjoittaa Polonicumin kurssista raportin ja antaa suostumuksen julkaista se Liiton kotisivulla.

Hakemukset tulee toimittaa Suomi-Puola Yhdistysten Liitolle erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan osoitteella Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry, Porvoonkatu 37 A, 00520 Helsinki tai sähköpostilla mail@tittatossavainen.fi.

Stipendiaatit valitsee Liiton hallitus kokouksessaan.

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Titta Tossavainen, puhelin 04424 33230 tai mail@tittatossavainen.fi